Hisobotlar

H I S O B O T L A R

# Hisobot turi Sana Davr Havola
36 Birja shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 2 aprel 2024 1-chorak
35 Birja shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 2 aprel 2024 1-chorak
34 Birja shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 2 aprel 2024 1-chorak
33 Birja shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 4 yanvar 2024 4-chorak
32 Birja shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 30 sentyabr 2023 3-chorak
31 Birja shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 30 iyun 2023 2-chorak
30 Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 30 iyun 2023 2-chorak
29 Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 1 aprel 2023 1-chorak
28 Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 07 yanvar 2023 4-chorak
27 Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi 18 noyabr 2022 Yillik
26 Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi #2 18 noyabr 2022 Yillik
25 Noyabr oyi shartnomalari 09 dekabr 2022 Oylik
24 Harajatlar smetasining bajarilishi to'g'risidagi HISOBOT 01 yanvar 2023 Yillik
23 Harajatlar smetasining bajarilishi to'g'risidagi HISOBOT #2 01 oktyabr 2022 Yillik
22 Boshqa byudjetdan tashqari jamg'armalar to'g'risidagi HISOBOT 01 yanvar 2023 Yillik
21 Boshqa byudjetdan tashqari jamg'armalar to'g'risidagi HISOBOT #2 01 yanvar 2023 Yillik
20 Boshqa byudjetdan tashqari jamg'armalar to'g'risidagi HISOBOT #3 01 oktyabr 2022 Yillik
19 Boshqa byudjetdan tashqari jamg'armalar to'g'risidagi HISOBOT #4 01 oktyabr 2022 Yillik
18 Tashkilotdagi xorijiy valyutaning AQSH dollaridagi harakati toʻgʻrisidagi HISOBOT 01 yanvar 2023 Yillik
17 Tashkilotdagi xorijiy valyutaning AQSH dollaridagi harakati toʻgʻrisidagi HISOBOT #2 01 oktyabr 2022 Yillik
16 Tashkilotdagi xorijiy valyutaning AQSH dollaridagi harakati toʻgʻrisidagi HISOBOT #3 01 oktyabr 2022 Yillik
15 Tashkilotdagi xorijiy valyutaning yevrodagi harakati toʻgʻrisidagi HISOBOT 01 yanvar 2023 Yillik
14 Tashkilotdagi xorijiy valyutaning yevrodagi harakati toʻgʻrisidagi HISOBOT #2 01 yanvar 2023 Yillik
13 Tashkilotdagi xorijiy valyutaning yevrodagi harakati toʻgʻrisidagi HISOBOT #3 01 yanvar 2023 Yillik
12 Tashkilotdagi xorijiy valyutaning yevrodagi harakati toʻgʻrisidagi HISOBOT #4 01 oktyabr 2022 Yillik
11 Tashkilotdagi xorijiy valyutaning yevrodagi harakati toʻgʻrisidagi HISOBOT #5 01 oktyabr 2022 Yillik
10 Byudjet tashkilotining Rivojlanish jamg'armasidagi pul mablag'lari harakati to'g'risidagi HISOBOT 01 yanvar 2023 Yillik
9 Byudjet tashkilotining Rivojlanish jamg'armasidagi pul mablag'lari harakati to'g'risidagi HISOBOT #2 01 yanvar 2023 Yillik
8 Byudjet tashkilotining Rivojlanish jamg'armasidagi pul mablag'lari harakati to'g'risidagi HISOBOT #3 01 oktyabr 2022 Yillik
7 Byudjet tashkilotining Rivojlanish jamg'armasidagi pul mablag'lari harakati to'g'risidagi HISOBOT #4 01 oktyabr 2022 Yillik
6 Ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt shaklidagi ta’limdan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi HISOBOT 01 yanvar 2023 Yillik
5 Ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt shaklidagi ta’limdan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi HISOBOT #2 01 yanvar 2023 Yillik
4 Ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt shaklidagi ta’limdan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi HISOBOT #3 01 yanvar 2023 Yillik
3 Ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt shaklidagi ta’limdan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi HISOBOT #4 01 oktyabr 2022 Yillik
2 Ta’lim muassasasida to‘lov-kontrakt shaklidagi ta’limdan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi HISOBOT #5 01 oktyabr 2022 Yillik
1 Ta’lim muassasasidagi Xalqaro fakultetda to‘lov-kontrakt shaklidagi ta’limdan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi HISOBOT 01 oktyabr 2022 Yillik