Buxgalteriya bo'limi

BO'LIM VA FAOLIYATI HAQIDA MA'LUMOT

Andijon mashinasozlik institutining buxgalteriya hisobi bo‘limi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlariga, Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlariga, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga muvofiq amalga oshiradi. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim, institut hay’ati qarorlari va rektor farmoyishlari, institut ustavi va buxgalteriya hisobi bo‘limi ustavi.

Bo'limning maqsadi institutning samarali faoliyati uchun zarur moliyaviy shart-sharoitlarni yaratish va yuqori reyting ko'rsatkichlariga erishish, shuningdek, budjet va byudjetdan tashqari mablag'lardan oqilona va samarali foydalanishni ta'minlashdan iborat. institutning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash maqsadida. tasdiqlangan reja (smeta)ga erishish va belgilangan chegaralar doirasida institutning joriy va istiqboldagi iqtisodiy holatini yanada yaxshilash bo‘yicha takliflar ishlab chiqish.

Institut tuzilmasiga muvofiq bosh buxgalter bevosita institut rektoriga va moliya-xo‘jalik ishlari bo‘yicha prorektorga bo‘ysunadi. Shuningdek, u Ta’lim vazirligining bosh hisobchisiga bo‘ysunadi va tashkilotning buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobotlarni o‘z vaqtida va to‘liq taqdim etilishi hamda nizomda belgilangan vazifalarning bajarilishi uchun javobgardir. Bosh buxgalter o‘rinbosari yuridik va jismoniy shaxslar bilan xizmatlar ko‘rsatish va xaridlar bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar hisobini yuritadi. Ish haqini to‘lash bo‘limi xodimlarga hisob-kitob jadvali asosida ish haqini to‘lash bilan ta’minlaydi, ularga bank orqali plastik karta ochadi, shaxsiy pensiya badallarini o‘tkazadi. Grantlar bo'limi talabalarga stipendiya buyurtmasi asosida stipendiyalarni hisoblash va to'lash uchun javobgardir. Moddiy resurslar bo‘limi – institut ombori moddiy javobgar shaxslar hisobidagi moddiy boyliklarning daromadlari va chiqimlari hisobini yuritadi, tovar-moddiy boyliklarni hisobdan chiqarishda qatnashadi. G'aznachilik ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar uchun olingan naqd pullarni taqsimlaydi.

Buxgalterlik bo'limi Xodimlarining Mas'uliyatlari

 • - normativ hujjatlarga muvofiq buxgalteriya hisobini yuritadi, shuningdek zamonaviy texnik vositalar va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda buxgalteriya hisobini tashkil etadi;
 • - buxgalteriya hujjatlarining o'z vaqtida va to'g'ri tuzilganligini va muomalalarning qonuniyligini oldindan nazorat qiladi;
 • - byudjet mablag'larining, shuningdek, byudjetdan tashqari mablag'larning xarajatlar smetalarida nazarda tutilgan aniq maqsadlarga maqsadli sarflanishi, shuningdek, pul mablag'lari va boyliklarning yaxlitligi ustidan muntazam nazoratni amalga oshiradi;
 • - tashkilotdagi xodimlarning ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar, shuningdek, ta’lim muassasalaridagi talabalar stipendiyalarining belgilangan tartibda va o‘z vaqtida hisoblanishini tashkil etadi;
 • - yuridik va jismoniy shaxslar bilan byudjet ijrosi jarayonida yuzaga keladigan hisob-kitoblarni o'z vaqtida amalga oshiradi;
 • - pul mablag'larini, hisob-kitoblarni va moddiy boyliklarni, shuningdek, boshqa aktiv va passivlarni inventarizatsiya qilishda ishtirok etadi, inventarizatsiya natijalarini o'z vaqtida va to'g'ri qayd etadi va ularni buxgalteriya hisobida aks ettiradi;
 • - mas'ul shaxslar bilan ularning mas'uliyati ostidagi moddiy boyliklarning yaxlitligini saqlash va saqlash bo'yicha tushuntirish ishlarini tashkil etadi;
 • - mulkni olish uchun berilgan ishonchnomalarning hisobga olinishi va to'g'ri ishlatilishini nazorat qiladi;
 • - moliyaviy hisobotlarni o'z vaqtida tuzadi va taqdim etadi;
 • - asosiy fondlar va boshqa moddiy boyliklarning saqlash va foydalanish joylaridagi yaxlitligini muntazam nazorat qilishni ta'minlaydi;
 • - buxgalteriya hujjatlarini, hisob registrlarini yuritadi;
 • - mansabdor shaxslar tomonidan qonunga xilof xatti-harakatlar aniqlangan taqdirda tegishli choralar ko'rish uchun institut rektoriga yozma ravishda xabar beradi;
 • - bosh buxgalter har bir xodim uchun buxgalteriya bo'limining vazifalarini belgilaydi;
 • - qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa vazifalarning bajarilishini ta'minlaydi.

Bosh buxgalter o'rinbosarining asosiy vazifalari:

 • - shtat jadvaliga muvofiq institut bosh hisobchisiga hisobot beradi;
 • - yuridik va jismoniy shaxslar bilan xizmatlar va xaridlar bo'yicha bajarilgan ishlarning hisobini yuritadi;
 • - tovar-moddiy boyliklarning harakatlanishi va hisobdan chiqarilishini nazorat qiladi va rasmiylashtiradi;
 • - savdogarga ishonchnoma beradi va uning nazoratini amalga oshiradi;
 • - schyot-fakturalar bo'yicha bajarilgan ishlarning hisobini yuritadi va qiyosiy dalolatnomalar tuzadi;
 • - tovar-moddiy zaxiralarning ortiqcha bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va javobgar shaxslarning moddiy boyliklarini tekshiradi;
 • - xo'jalik shartnomalari hisobini yuritadi;
 • - davlat byudjetidan byudjet mablag'lari, pensiya jamg'armalari va ilmiy-tadqiqot loyihalarini amalga oshirish uchun ajratiladigan mablag'lar harakatiga rahbarlik qiladi;
 • - tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha oylik va choraklik hisobotlarni tuzadi;
 • - har oyda har bir schyotni bosh kitobga yozib boradi;
 • - institutning choraklik va yillik hisobotlari uchun umumlashtirilgan hisobotlarni tayyorlaydi;
 • - Bosh buxgalter tomonidan berilgan vazifalarni bajaradi.

1-toifali buxgalterning asosiy vazifalari:

 • - dasturga xodimlar va professor-o'qituvchilar tomonidan chiqarilgan buyruqlarni kiritadi;
 • - xodimlarning ish haqi jadval asosida to'lanishini ta'minlaydi;
 • - plastik kartochkalar uchun arizalarni qabul qiladi va ularni bankka yetkazib beradi;
 • - yil oxirida soliq inspektsiyasiga to'liq bo'lmagan ish kunida ishlaydigan xodimlarning ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etish;
 • - xodimlarning arizalari asosida chegirmalarni amalga oshiradi;
 • - har oyda plastik kartochkalarga o'tkaziladigan summalar reestrini tuzadi va bankka taqdim etadi;
 • - shaxsiy pensiya badallari reestrini tuzadi va Xalq bankiga taqdim etadi;
 • - pensiya tayinlash asosida ishlayotgan pensionerlarning oylik so‘rovini shakllantiradi va Moliya vazirligining byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bo‘limiga taqdim etadi;
 • - bosh buxgalter va bosh buxgalter o'rinbosari tomonidan berilgan vazifalarni bajaradi.