Jismoniy va yuridik shaxslarning murojatlari bilan ishlash, nazorat va monitoring bo‘limining maqsad va vazifalri

 

- O‘zbekiston Respublikasining oliy ta’limga oid Qonunlar, Prezident Farmonlari, Qarorlari Vazirlar Maxkamasining Qarorlari, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirlikning Hay’at Qarorlari, buyruqlari yo‘riq xat, mademnoma va telefonogrammalarni bajarilishni ta’minlash va manitoringini olib borish;

            - Bo‘limning barcha faolyati va xodimlarni umumiy boshqarish;

            - Bo‘limning ish rejslarini tuzish va ularni ijrisini ta’minlash ;

            - Institut reklamentiga muofiq O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, oliy ta’limga oid O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari, qarorlarni Vazirlik Maxkamasining qarorlari, shu jumladan ijro intizomini mustaxkamlashga qaratilgan qarorlari, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim Vazirlikning me’oriy hujjatlari va uslubiy ko‘rsatmalarni o‘z vaqtida ijro etilishini ta’minlash va nazorat qilish;

            - Ijro intizomini ta’minlashga qaratilgan tegishli rejalar va chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;

            - Institutga kirim qilingan hujjatlar bo‘yicha aniq ijro muddati ko‘rsatgan holda rezaluyutsalarni tayyorlash belgilangan tartibda ro‘yxatga olish ularnig ijrisi bo‘yicha nazorat karto‘chkalarni belgilangan tartibda yuritilishi va ma’sul ijrochilarga o‘z vaqtida yetkazilishini taminlash;

            - Belgilangan muddatdan kechikritmasdan o‘z qarorlarni qabul qilish hamda bajarilish bo‘yicha doyimiy manito‘ring olib borishni taminlash;

            - Institut bo‘limlarda, fakultetlarda va kafedralarda hujjatlar ijrosi bo‘yicha maqsadli va kopleks rejalarni ishlab chiqishini tashkil etish;

            - Institutning boshqa bo‘limlari bilan birgalikda o‘quv jarayoni va ijro intzomini yanada mustaxkamlanishiga qaratilgan tegishli faolyat olib boruvchi kamissiyalr tarkibida ishtirok etish;

            - Fakultet va kafedralar faolyatini o‘rganish bo‘yicha tegishli ishchi guruhlar tarkibida ishtirok etish;

            - Hujjatlar aylanishida ijro nazoratining zamonaviy elektron tizimlardan samarali foydalanish;

            - O‘quv, o‘quv-uslubiy manaviy-marifiy, ilmiy-tadqiqot, kadirlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash hamdsa Vazirlik hay’ati buyruqlari ijrosi yuzasidan mutazam ravishda manitoring olib borish;

            - Institut va uning bo‘limlarida (fakultet kafedira, malaka oshirish fakultetlari,akademik litse boshqa tarkibiy bo‘linmalar) ta’lim standartlari hamda ta’limga oid meyyoriy hujjatlarga amal qilinishini monitiring taminlash va taxlil qilish;

            - Bo‘lim faolyatini sohasiga ilg‘or tajribalarni o‘rganish, umumlashtirish va ularni ommalashtirishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqish;

            - O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, Przident Farmonlari, qarorlari va farmoishlari, Xukumat qarorlari va farmoishlari yuzasidan xisobotlarni Vazirlikka belgilangan muddatlarda va sifatli taqdim etib borish;

            - Professor –o‘qtuvchilar faolyatini baholashning reting usullari va mezonlari asosida tegishli bo‘limlar bilan birgalikda tatbiq etishni amalga oshirish;

            - Nazorat va manitoring qilish hujjatlari ijrosi bo‘yicha ma’lumotni institut raxbaryatiga taqdim etib borish;

            -  Elektron ta’lim tizimida ma’lumatlarni shakillanganligini nazorat qilish;

            - Elektron ta’lim tizimida reting nazoratlarni o‘z vaqtida amalga oshirilishini nazorat qilish;

            - Elektron ta’lim tizimida elektron darslik bo‘yicha o‘quv ucharashuvlarni o‘z vaqtida bajarilayotganligini nazorat qilish;

            - Kiyinish madanyatiga rioya qilish, bezak va taqimchoqlarga hirs qo‘ymaslik Tashqi ko‘rinish va yomon hulq-atvori bilan boshqalardan ajralib turmasligi, axloq-odob normalariga so‘zsiz bo‘sunishi;

            - O‘zining raxbaryati tomonidan qonunda belgilangan topshiriqlarni o‘z vaqtida sifatli va so‘zsiz bajarish;

            - Institut tomonidan tashkil etilgan tadbirlarda faol ishtirok etish;

            - O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1999-yil 12-yanvardagi 12-sonli “Ijro intizomini mustaxkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq ijro intizomiga, mehnat va o‘quv intizomiga, mehnatni muhofaza qilish, xafsizlik texnikasi va ishlab chiqarish sanitariyasiga doyir qoydalar, muassasaning Ustavi, ichki tartib qoydalari, Kengashi qarorlari, rektor buyruqlari hamda ta’lim tizimiga doir normativ-huquqiy hujjatlarda qo‘yilgan maqsad va vazifalarga rioya etish, ishga o‘z vaqtida kelib ketish.

            - Institut jamoasini hurmat qilish, jamoaazolarini shaxsiyatiga tegmaslik

            - O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2012-yil 21-maydagi 139-sonli “O‘zbekiston respublikasi ta’lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanish tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori va “O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalarida mobil telefonlardan foydalanish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom talablarini so‘zsiz bajarish. Institutga kirib kelishda har bir ta’lim oluvchi, hodim, keluvchi va boshqa shaxslar o‘z telefonini chaqiruv ovozini to‘liq o‘chirib qo‘yishi (telefonni “ovozsiz rejimga o‘tkazilishi”) shart.

            - O‘zini xizmat vazifalarini vijdonan bajarish.
Top